اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹

یکصد وهفتاد وهفتمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان

یکصد وهفتاد وهفتمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان مرکزی درروزچهارشنبه مورخ ۲۷/۱/۹۹ باحضورجناب آقای آقازاده استاندارمحترم مرکزی برگزارگردید. دراین جلسه بربرگزاری  جشنواره مدرسه ای […]
دی ۱۸, ۱۳۹۸

انتخاب هیئت مدیره جدید درمجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی  موسسه خیریه مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی  درساعت  30/15 مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸با حضور اعضاء در محل قانونی موسسه تشکیل وبا رای اکثریت ، […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

یکصد وشصت وهفتمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین

یکصد وشصت وهفتمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان درمورخ ۲۵/۲/۹۸ درسالن جلسات مجمع برگزارگردید وپیرامون موضوعات : جشنواره بیست ویکم ، جشنواره های […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

انعقادتفاهمنامه احداث دوواحد آموزشی مشارکتی

امضای تفاهمنامه احداث مدرسه شش و دوازده کلاسه در شهرستان تفرش توسط خیر بزرگوار رضا دباغ همدانی و والده محترمشان در مورخه ۹۸/۲/۱۸ کلید خورد وهمزمان […]