بهمن ۶, ۱۳۹۹

یکصدوهشتادوپنجمین جلسه هیات مدیره مجمع برگزارشد

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید وتبریک فرارسیدن دهه مبارکه فجرانقلاب اسلامی وسلام ودرود برارواح طیبه شهیدان وامام راحلآغاز گردید.آقای سلیمی روند پیگیری اخذ پروانه […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۹

یکصدو هشتاد وسومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان مرکزی در مورخ ۹۹/۸/۲۸برگزارشد

یکصدو هشتاد وسومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان مرکزی در مورخ ۲۸/۸/۹۹برگزارشد جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید وتبریک کسب رتبه اول کشوری […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

یکصدو هشتاد ودومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی در مورخ ۹۹/۷/۳۰برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید آغاز گردید . ابتدا روند پیگیری مصوبات جلسات قبل پیگیری شد حاج آقا فخاری برتعیین تکلیف زمین های اهدائی […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۹

یکصد وهشتاد ویکمین جلسه مجمع خیرین مدرسه سازدرتاریخ ۲۶/۶/۹۹ برگزارگردید

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید و تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس آغاز گردید . ابتدا روند پیگیری مصوبات جلسات قبل پیگیری شد وحسب اعلام […]