یکصدو هشتاد ودومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی در مورخ ۹۹/۷/۳۰برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید آغاز گردید . ابتدا روند پیگیری مصوبات جلسات قبل پیگیری شد حاج آقا فخاری برتعیین تکلیف زمین های اهدائی تاکید نموده ومسئولیت شرعی اعضای هیات مدیره را دراجرای نیات خیرین یادآورشدند.حسب اعلام معاونت محترم توسعه منابع اداره کل آموزش وپرورش زمینهای اهدائی آقای فریدی ومرحوم تقوی زاده علیرغم داشتن شرط زمانی برای احداث واحد آموزشی ، به دلیل انتقال سندمالکیت به نام دولت وعلیرغم گذشت مهلت زمانی احداث ، قابلیت اقاله وعودت ندارد وصرفا باطرح شکایت آنان درمراجع قضائی وصدوررای دادگاه قابل عودت می باشد .وزمین خیابان محسنی نیز طی صورتجلسه ای برای حفظ بافت تاریخی محدوده بازار اراک دراختیارمیراث فرهنگی قرار گرفته است . آقای دربندی ریاست محترم ناحیه دو اراک درخصوص نیاز به واحد آموزشی واستفاده ازملک اهدائی مرحوم سمیعی اظهار داشتند به دلیل شرایط مکانی ملک مذکور تنها درصورتی می توان اعلام نیاز به احداث واحد آموزشی نمود که ملک متعلق به خانواده صفری نیز به ملک آقای سمیعی الحاق گردد .در ادامه آقای مهندس محمدی مدیرکل محترم نوسازی مدارس با توجه به مشکلات مربوط به زمین های اهدائی خیرین پیشنهاد دادند اطلاعات املاک خیری واجد شرط درسطح استان جمع آوری و نسبت به رفع موانع ومحدودیتهای احتمالی پیش روی این زمین ها اقدام گردد تا درآینده با وضعیت حاد وغیرقابل جبران مواجه نباشیم همچنین ایشان پیشنهاد دادندجهت کلنگ زنی پروژه مدرسه سلامت سپهر هماهنگ شود تادرحضوروزیر محترم آموزش وپرورش که تا ۲۰ آبان به اراک سفرمی کنند مراسم انجام گیرد .با عنایت به این که جهت پرداخت هزینه تامین اجتماعی صدور پروانه مدرسه سلامت سپهربا ایرادات قانونی ذیحساب اداره کل آموزش وپرورش مواجه شده ومکاتبات با اداره کل تامین اجتماعی برای برخورداری معافیت پرداخت هزینه به نتیجه نرسیده است آقای الهیاری رئیس محترم ناحیه یک اراک برای حل موضوع وتسریع درروند اخذ صدورپروانه پیشنهاد مشارکت اعضای هیات مدیره درپرداخت هزینه مرتبط با تامین اجتماعی رامطرح کردند که مورداستقبال اعضاء قرارگرفت .درخاتمه آقای دانش نژاد معاونت محترم مشارکتهای مردمی نوسازی گزارش مبسوطی از اقدامات طرح آجر به آجر ارائه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *