نظارت بر ساخت مدارس خیری 

نظارت بر ساخت تمامی فضاهای آموزشی کشور و از جمله استان مرکزی برعهده سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد که در سطح استان مرکزی این ماموریت را اداره کل نوسازی مدارس استان به عنوان یک دستگاه تخصصی و فنی واجرایی بر عهده دارد. مدیر کل نوسازی مدارس استان ، عضو حقوقی مجمع خیرین مدرسه ساز است و به همین دلیل نظارت بر ساخت مدارس خیری مطابق آخرین استانداردهای ساخت و ساز مدارس از سوی مهندسین ناظر این اداره کل انجام می شود . و مجمع خیرین نیز براین امر نظارت مستمر دارد .
لازم به ذکراست نیاز به مدارس جدید از سوی ادارات آموزش و پرورش براساس جمعیت دانش آموزی  وایجادشهرکهای جدیدو یا وجود مدارس فرسوده اعلام می شود و ازطریق معرفی چند پروژه موردنیاز به خیرین وانتخاب آنان متناسب با رضایت خیرین محترم مدرسه ساز نسبت به آغاز عملیات ساخت مدارس تحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین اقدام می شود . بنابراین مجمع خیرین مدرسه ساز و اداره کل آموزش و پرورش (به عنوان دستگاه بهره بردار)واداره کل نوسازی مدارس ( به عنوان دستگاه نظارتی ) دراجرای پروژه های خیری نقش اساسی را بر عهده دارند .
نکته قابل توجه اینکه عملیات ساخت مدارس خیری بر اساس تفاهم نامه های تنظیمی و انعقاد قراردادهای قانونی صورت می گیرد و پس از انتخاب پیمانکار از سوی خیر محترم یا اداره کل نوسازی ومجمع خیرین ، مراحل ساخت فضاهای آموزشی آغاز می شود . در واقع روندهای مالی و قانونی ساخت مدارس براساس نظرات خیرین محترم انجام می شود .


نظارت بر ساخت تمامی فضاهای آموزشی کشور و از جمله استان مرکزی برعهده سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد که در سطح استان مرکزی این ماموریت را اداره کل نوسازی مدارس استان به عنوان یک دستگاه تخصصی و فنی واجرایی بر عهده دارد. مدیر کل نوسازی مدارس استان ، عضو حقوقی مجمع خیرین مدرسه ساز است و به همین دلیل نظارت بر ساخت مدارس خیری مطابق آخرین استانداردهای ساخت و ساز مدارس از سوی مهندسین ناظر این اداره کل انجام می شود . و مجمع خیرین نیز براین امر نظارت مستمر دارد .
لازم به ذکراست نیاز به مدارس جدید از سوی ادارات آموزش و پرورش براساس جمعیت دانش آموزی  وایجادشهرکهای جدیدو یا وجود مدارس فرسوده اعلام می شود و ازطریق معرفی چند پروژه موردنیاز به خیرین وانتخاب آنان متناسب با رضایت خیرین محترم مدرسه ساز نسبت به آغاز عملیات ساخت مدارس تحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین اقدام می شود . بنابراین مجمع خیرین مدرسه ساز و اداره کل آموزش و پرورش (به عنوان دستگاه بهره بردار)واداره کل نوسازی مدارس ( به عنوان دستگاه نظارتی ) دراجرای پروژه های خیری نقش اساسی را بر عهده دارند .
نکته قابل توجه اینکه عملیات ساخت مدارس خیری بر اساس تفاهم نامه های تنظیمی و انعقاد قراردادهای قانونی صورت می گیرد و پس از انتخاب پیمانکار از سوی خیر محترم یا اداره کل نوسازی ومجمع خیرین ، مراحل ساخت فضاهای آموزشی آغاز می شود . در واقع روندهای مالی و قانونی ساخت مدارس براساس نظرات خیرین محترم انجام می شود .

نحوه مشارکت در ساخت مدارس

نیک اندیش گرانقدر ضمن تشکر از مراجعه شما به این پایگاه اطلاع رسانی درخصوص نحوه مشارکت در ساخت و تجهیز مدارس موارد زیر جهت آگاهی ازوضعیت

فیزیکی مدارس استان و نحوه ی مشارکت خیرین ارائه می شود.

الف) درباره وضعیت آموزشی استان مرکزی: 

حدود ۲۴۰۰۰۰  دانش آموز  اشتغال به تحصیل دارند که براساس برآوردهای سال ۹۵ این تعداد دانش آموز درحدود ۲۰۰۰ واحدآموزشی وحدود     10000کلاس درس تحت پوشش تحصیلی قرارگرفته اند. 

ازحدود ۱۰۰۰۰کلاس درس موجود ، حدود ۳۰% کلاس ها نیاز به علت گذشت زمان وفرسودگی نیاز به تخریب وبازسازی یا مقاوم سازی دارد.

 ب) چگونه می توان در ساخت مدارس مشارکت نمود؟

برای مشارکت در ساخت مدارس چند راه وجود دارد؛

۱- ساخت یک واحد آموزشی: در این روش “زمین” از طرف ادارات آموزش وپرورش استان تامین شده و هزینه ساخت از سوی خیر محترم تامین می شود.در این حالت تابلو ومهر مدرسه به نام خیر نامگذاری می شود.

۲- مشارکت در ساخت مدرسه :در این روش حداقل ۵۰ درصد از هزینه ساخت از سوی خیر محترم و مابقی از طریق اعتبارات دولتی  تامین می شود.  در این حالت تابلو ومهر مدرسه به نام خیر نامگذاری می شود.

۳- مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام  :در این روش حدود ۵۰ درصد هزینه لازم برای تکمیل طرح های آموزشی نیمه تمام دولتی از سوی خیر محترم پرداخت و تابلو ومهر مدرسه بنام خیر نامگذاری می شود. 

۴- مشارکت در مدرسه سازی با مبالغ کمتر :در این روش مبالغ اهدائی  از سوی خیرین تجمیع شده و چندین خیر با مشارکت یکدیگر در ساخت یک واحد آموزشی سهیم می شوند و نام خیرین نیز در کتیبه مدرسه ذکر می شود.

۵- علاقه مندان همه روزه با شماره تلفن های  مجمع خیرین استان۳۲۲۴۱۱۷۶  -086 و ۳۳۶۶۵۴۱۱-۰۸۶اداره مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی استان مرکزی کسب اطلاع نمایند.  

ج) اهدای زمین

یکی از روش های مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی اهدای زمین است که به دو صورت ساخت مدرسه در زمین اهدایی و یا ساخت مدرسه از طریق فروش آن انجام می شود.  

۱-زمین های قابل واگذاری به مجمع برای ساخت مدرسه باید دارای اسناد مالکیتی کامل بوده و با انعقاد تفاهم نامه به منظور ساخت مدرسه به مجمع واگذار شود. 

۲- اداره کل نوسازی مدارس  بااستفاده ازاعتبارات دولتی در زمین های اهدایی اقدام به ساخت مدرسه خواهد نمود و این مدرسه بنام خیر محترم واگذارکننده زمین نامگذاری خواهد شد. 

۳- خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و در زمین های معرفی شده از سوی مجمع خیرین استان اقدام به ساخت مدرسه نماید. این  مدارس نیز بنام خیر محترم نامگذاری خواهد شد. 

هدایای نقدی

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب های ذیل واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهمنامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد. در صورتیکه مبلغ واریزی کمتر از میزان لازم برای ساخت یک مدرسه (حداقل ۳۰ درصد باشد) مجمع خیرین از محل تجمیع مبالغ واریزی و با مشارکت چند خیر محترم اقدام به ساخت مدارس مشارکتی می نماید. 

واریز وجوه از طریق حساب ذیل انجام می شود.

 1-بانک ملی حساب جاری بنام مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

شماره حساب     0107075656005

شبا ی بانکی  IR420170000000107075656005

د) سایر کمک ها

مشارکت در ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی محدودیت خاصی ندارد و انواع مشارکت ( ساخت مدرسه، اهدای زمین،املاک و آپارتمان، مصالح ساختمانی و …) را در برمی گیرد.

الف) اهدای آپارتمان و املاک برای ساخت مدرسه 

این کار و این نیت به دو شکل انجام می شود.؛

۱- واگذار قطعی

در این روش خیر محترم اپارتمان یا ملک مورد نظر را به صورت قطعی بنام مجمع خیرین مدرسه ساز استان واگذار می نماید. و مجمع با فروش این املاک در محل مورد نظر خیر به همان میزان مدرسه احداث نموده و به نام خیر محترم نامگذاری می شود.  

۲-واگذاری مشروط (صلح عمری)

در این روش خیر محترم آپارتمان یا ملک مورد نظر را به صورت مشروط (صلح عمری) بنام مجمع خیرین مدرسه ساز صلح می نماید.

به این صورت که خیر محترم در زمان حیات خود در آپارتمان یا ملک مورد نظر ساکن بوده و از ثمرات آن بهره مند می شود و پس از آن مالکیت این ملک به مجمع خیرین واگذار و از محل فروش آن طبق نیت خیر گرانقدر مبادرت به ساخت مدرسه خواهد شد.تمامی این نقل و انتقالات منطبق بر مقررات و ضوابط حقوقی انجام می شود و مدرسه احداثی به نام خیر محترم نامگذاری می شود. 

ب) سایر کمک ها

شامل  مصالح ساختمانی /تجهیزات آموزشی/ هوشمندسازی / تجهیزات کتابخانه / سایت های کامپیوتری و … است که به مجمع تحویل می گردد یا بانظارت مجمع مستقیما به مدرسه موردنیاز تحویل می گردد.